Technische Ausstattung

Drehsmachinen

CNC

COLCHESTER - TORNADO 90 – 1×

 • Teil – maximal Durchmesser 200 mm
 • Spindel - innere Durchmesser 52 mm
 • maximal Drehzahl 6000 min-1
 • Magazin für 12 Werkzeuge

COLCHESTER - TORNADO 110 – 1×

 • Teil – maximal Durchmesser 200 mm
 • Spindel - innere Durchmesser 52 mm
 • maximal Drehzahl 6000 min-1
 • Magazin für 12 Werkzeuge

Klassische Drehmaschinen

SV18RA – universal Drehmaschine – 2×

 • Teil - maximal Durchmesser 300 mm
 • Spindel - innere Durchmesser  40 mm

SU50A – universal Drehmaschine – 1×

 • Teil      - maximal Durchmesser 500 mm
 •             – maximal Länge 2000 mm
 • Spindel - innere Durchmesser 50 mm

COLCHESTER - TORNADO 310 – 1×

 • Teil – maximal Durchmesser 300 mm
 • Spindel - innere Durchmesser 82 mm
 • maximal Drehzahl 4000 min-1
 • Magazin für 12 Werkzeuge

SPT16 – 3×

 • Teil – maximal Durchmesser 300 mm
 • maximal Drehzahl 4000 min-1
 • Magazin für 4 + 4 Werkzeuge

SAB40 – 1×

 • Spindel - innere Durchmesser 40 mm
 • maximal Drehzahl 4500 min-1
 • Magazin für 15 Werkzeuge (8 + 4 + 1 + 1 + 1)

SARY60 – 1×

 • Spindel - innere Durchmesser 60 mm
 • maximal Drehzahl 4500 min-1
 • Magazin für 15 Werkzeuge (8 + 4 + 1 + 1 + 1)

FRÄZEN

Klassische FRÄZEN

FA3V – VERTIKALFRÄZE – 1×

 • Arbeitsumfang (x × y × z) – 800 mm × 200 mm × 400 mm

W9 – HORIZONTALFRÄZE – 1×

 • Arbeitsumfang (x × y × z) – 900 mm × 900 mm × 900 mm

CNC

KIRA VTC40S  – 1×

 • Arbeitsumfang (x × y × z) – 540 mm × 340 mm × 315 mm
 • maximal Drehzahl 10000 min-1
 • Magazin für 12 Werkzeuge

BOHRMASCHINEN

Klassische Bohrmaschinen

V-4  – 1×

CNC

VXR50  – 2×

 • Arbeitsumfang (x × y × z) – 630 mm × 400 mm × 450 mm
 • maximal Drehzahl 2500 min-1
 • Magazin für 6 Werkzeuge